Condotel Việt Nam giải pháp nào để phát triển?

Trong cơn hỏa hoạn, tuyệt đối không sử dụng thang máy làm lối thoát nạn, dùng…