7 tỉ đồng – sở hữu căn hộ cao cấp ở Athens, lấy visa Hi Lạp

Một trong những dự án hấp dẫn hiện nay là căn hộ cao cấp Athens Panorama…