Bất động sản Phú Quốc khi lên đặc khu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến trước việc tỉnh Kiên Giang đề nghị…