Lý do khiến các ông lớn BĐS đổ hàng tỷ USD vào Cửa Lò cuối năm 2019?

Tiềm năng du lịch lớn, hạ tầng phát triển mạnh mẽ cùng với giá BĐS còn…