7 tỉ đồng – sở hữu căn hộ cao cấp ở Athens, lấy visa Hi Lạp

Một trong những dự án hấp dẫn hiện nay là căn hộ cao cấp Athens Panorama…

Đang là thời điểm vàng để sở hữu bất động sản cao cấp

Dù trong bối cảnh cuộc rà soát và thắt chặt cấp phép các dự án mới…